Garance

Naše společnost 100% garantuje, že nedojde k záměně Vašeho mazlíčka za jiného. Při příjmu je Vaše zvířátko uloženo do vaku, který bude popsán jeho jménem, datem úmrtí a zároveň je vložen i identifikátor v podobě přívěšku. S tímto přívěškem prochází všemi kremačními procesy. Přívěšek je vyroben ze šamotového materiálu, který vydrží vysoké teploty a zároveň je opatřen unikátním kódem, který se při příjmu napíše do Kremačního listu. Po žehu je přívěšek s popelem po vychladnutí vsypán do urny.

Po celou dobu od příjmu Vašeho mazlíčka k peci, samotného provedení žehu až do vyndání z pece je v činnosti kamerový systém, který nahrává celý postup kremace.

Máme vždy přehled podle kódu uvedeném na přívěšku, který popel patří Vašemu mazlíčkovi. Tím máte 100% zajištěno, že je zvířátko umístěno v peci samo a Vy dostanete pouze popel Vašeho mazlíčka.

 

Při příjmu je k zvířátku přidělen Unikátní kód na kremačním kameni. Tento kód je zapsán do kremačního listu a doprovází zvířátko celým kremačním procesem.

Kremační kámen s Unikátním kódem je vložen do vaku, ve kterém je zvířátko uloženo. Do doby kremace je bezpečně uloženo v chladicím zařízení.

I v peci je při kremaci zvířátka přítomen kremační kámen, který vydrží vysoké teploty.

Poté je kremační kámen ve speciální nádobě, kde se chladí popel po kremaci.

Na závěr je popel zvířátka i s kremačním kamenem, na kterém je Unikátní kód, vsypán společně do urny. Tím máte 100% jistotu, že máte popel svého zvířátka.

Kamera namířená přímo na pec zaznamenává každou kremaci a tímto je prokázáno, že se Vaše zvířátko nachází v peci samo.

 

© Copyright 2019 Vitem s.r.o.

Vytvořili v: